Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Θρακιώτης με τον θάνατό του έδωσε ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΥΛΙΧΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ