Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Αλλάζουν τα πάντα σε ωράρια, αμοιβές, αποζημιώσεις

Τις επόμενες ώρες η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που ανατρέπει όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα ως εργατικά δικαιώματα - ακόμα και το επίδομα γάμου!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΕργαζόμενους δύο ταχυτήτων , αυτούς που δικαιούνται το επίδομα γάμου και αυτούς που δεν το δικαιούνται προβλέπει ο νέος νόμος για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας που θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τις 12 Νοεμβρίου . Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που θα εκδοθεί επίσημα ίσως και αύριο ( Τετάρτη) αποσαφηνίζει για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ότι οποιαδήποτε συμφωνία με μισθολογικούς όρους συναφθεί μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών δε αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη εργοδοτικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα ,σύμφωνα με την εγκύκλιο:

-Οι εργοδότες που δεν είναι μέλη των οργανώσεων οι οποίες μετέχουν στη διαπραγμάτευση για την εθνική συλλογική σύμβαση (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ) από τις 12 Νοεμβρίου δεν δεσμεύονται από τους μισθολογικούς όρους της σύμβασης. Δηλαδή πρέπει να δίνουν μόνο τον κατώτερο μισθό και τις τριετίες (που έχουν παγώσει) αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν επίδομα γάμου (που είναι 10% του μισθού).

-Οι εργοδότες που είναι μέλη των οργανώσεων που μετέχουν στη διαπραγμάτευση για την εθνική συλλογική σύμβαση συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μισθολογικούς όρους της σύμβασης (βασικός μισθός+ τριετίες+επίδομα γάμου). Η δέσμευση αυτή όμως ισχύει μέχρι την εκπνοή τις μετενέργειας της ΕΣΣΕ στο τέλος Μαρτίου.

Όπως προβλέπεται στον εφαρμοστικό νόμο από την 1η Απριλίου 2013 , το ύψος του κατωτάτου μισθού θα ορίζεται από την κυβέρνηση μέσω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς φορείς. Οι τριετίες «παγώνουν» μέχρι η ανεργία να μειωθεί κάτω του 10%.

Ειδικά για το επίδομα γάμου προβλέπονται τα εξής :

- Οι εργοδότες που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις που προβλέπουν επίδομα γάμου υποχρεούνται στην καταβολή του ( έως το τέλος Μαρτίου)

- Όσοι δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις ή δεν είναι μέλη του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το επίδομα γάμου (ωστόσο όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο δύνανται να συνεχίσουν να το καταβάλλουν.

Το ίδιο καθεστώς προβλέπεται και για τους εργαζόμενους που καλύπτονται από επιχειρησιακές συμβάσεις.

Συγκεκριμένα , αν η επιχείρηση είναι μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης που συμμετέχει στην εθνική συλλογική σύμβαση δεσμεύεται υποχρεωτικά από μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους. Αν δεν είναι μέλος ο εργοδότης δεσμεύεται μόνο από τους μη μισθολογικούς όρους, δηλαδή ωράριο , άδειες μητρότητας κλπ

Ειδικά για τις επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από 27 Οκτωβρίου 2011 έως 12 Νοεμβρίου 2012 ,τα συμβαλλόμενα μέλη μπορούν να υπογράψουν νέα τροποποιητική επιχειρησιακή σύμβαση σύμφωνα με το νέο καθεστώς.