Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στον Έβρο

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προληπτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
1. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Τετάρτη 22-08-2012 στις περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης , Σουφλίου και Νήσου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Δείκτης επικινδυνότητας 3, υψηλός κίνδυνος), παρακαλούμε για την άμεση λήψη των παρακάτω προληπτικών μέτρων :

α. Οι ΔΗΜΟΙ μεριμνούν για:
Φύλαξη και επιτήρηση των σκουπιδότοπών σε 24ώρη βάση
Ετοιμότητα έγκαιρης αντίδρασης για διάθεση προσωπικού και μέσων
Φύλαξη – επιτήρηση αστικών – περιαστικών Δασών
Ενημέρωση των δημοτών περί της απαγόρευσης καύσης απορριμμάτων ή άλλων αποβλήτων τόσο εντός των οργανωμένων χώρων απόθεσής τους, όσο και στους υπάρχοντες χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης.

β. ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΝΣΕΙΣ
μεριμνούν για:
• Ετοιμότητα και άμεση κινητοποίηση, εάν απαιτηθεί, του μηχανισμού σε κάθε επεισόδιο.
• Ενεργοποίηση μικτών περιπόλων και αυξημένη εκπομπή αυτών όπου απαιτείται.
• Συνεργασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού με τις τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις για συνδρομή αυτών.

γ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Συνεργάζονται και παρέχουν συνδρομή με μέσα και προσωπικό στους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς

2. Παρακαλούμε για τη πιστή εφαρμογή και τήρηση των προαναφερομένων καθώς επίσης και των προφασισθέντων μέτρων του Πρακτικού του Σ.O.Π.Π

Ο Δντης Π.Π της Π.Α.Μ.Θ
Χουβαρδάς Κων/νος