Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει απόψε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

ΔΙΠΛΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ 
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ 18 ΘΕΜΑΤΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πρόσκληση για διπλή συνεδρίαση έλαβαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ορεστιάδας.
Το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στις 18:00 με μοναδικό θέμα την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού για το 2011.

Στις 20:00 θα γίνει η συνεδρίαση με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι:

1.         Έγκριση της υπ΄αριθμ. 120/2012 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου και εξουσιοδότηση παραλαβής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 13.440,00 € για την προκήρυξη που αφορά την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» η οποία απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. κ. Δαλαμαγκίδης Βασίλειος
2.         Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Δόση 2012.
Εισηγητής η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καλεντζίδου Αλεξάνδρα
3.         Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Δόση 2012.
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στεφανάτος Κυριάκος
4.         Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την κατάργηση του Φ.Π.Α. και του Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκατζίδης Σταμάτιος
5.         Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
6.         Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού κέντρου»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
7.         Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προσθήκη Ορόφου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
8.         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις και κράσπεδα στη Λεπτή και στο Θούριο»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
9.         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση πεζοδρόμων στο Ο.Τ.22 στην πόλη της Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
10.       Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
11.       Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κήρυξη σε έκπτωτο μισθωτή από την εκμίσθωση ακινήτου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
12.       Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περ. Ενότητας Έβρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
13.       Οικονομική ενίσχυση σε δημότη βάσει του άρθρου 202 Ν.3463/2006
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
14.       Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
15.       Έγκριση για αναστολή υποχρέωσης εξόφλησης ανείσπρακτων οφειλών βεβαιωθέντων προστίμων που αφορούν στην 34/1999 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4014/2011
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
16.       Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχια του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
17.       Έγκριση συνδιοργάνωσης συνεδρίου με θέμα «Να κάνουμε τρόπο ζωής τη Γεωργία» με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου στην Ορεστιάδα και στα Πετρωτά.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ