Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Στις Βρυξέλλες ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Ούστογλου

Συμμετείχε σε αποστολή στελεχών από ολόκληρη την χώρα που εμπλέκονται στον αγροτικό τομέα

   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, συμμετέχοντας σε αποστολή στελεχών από ολόκληρη την χώρα που εμπλέκονται με τον αγροτικό τομέα, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ Γιώργος Ούστογλου. Η επίσκεψη εντασσόταν σε ένα συνολικό πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον αγροτικό τομέα που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρου Δανέλλη.


Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος πέτυχαν να αναδείξουν διαφορετικές προσεγγίσεις και προβληματισμούς σχετικά με την έξοδο της ελληνικής γεωργίας από την κρίση και την ανάπτυξή της σε μια ανταγωνιστική -σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο- βάση.

Το πρόγραμμα δομήθηκε γύρω από δύο παρουσιάσεις που έγιναν στο ΕΚ για γενικά και ειδικότερα θέματα περί την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και από μία ημερήσια επίσκεψη στο συνεταιριστικό δημοπρατήριο οπωροκηπευτικών REO Veiling, έξω από τις Βρυξέλλες.

Η επίσκεψη στο συνεταιριστικό δημοπρατήριο συμπεριέλαβε ζωντανή παρακολούθηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής δημοπράτησης σε πραγματικό χρόνο (online) των παραγόμενων από την Ομάδα Παραγωγών (Ο.Π.) οπωροκηπευτικών και στη συνέχεια παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του δημοπρατηρίου αλλά και της Ο.Π., των στόχων της, της προστιθέμενης αξίας που αυτή προσφέρει στα συνεργαζόμενα μέλη, του τρόπου με τον οποίο αυτή αντιμετωπίζει τις κρίσεις και του τρόπου με τον οποίο αντικαθιστά εμπορικά κυκλώματα.  

Ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και στους χώρους φορτοεκφόρτωσης,  άσκησης ελέγχου της ποιότητας και αποθήκευσης. 

Η παρουσίαση, παρόντων στελεχών του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος, έδωσε έμφαση στη συνεργασία των παραγωγών με σκοπό την τυποποίηση των προϊόντων, την εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας για την παραγωγή και την εμπορία, ώστε να ενισχυθεί το μερίδιο της Ο.Π. στην βελγική αγορά αλλά και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, εξασφαλίζοντας συνθήκες διαφάνειας, ανταγωνισμού και άμεσης προσαρμογής της παραγωγής στις απαιτήσεις των αγορών.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάδειξη από πλευράς διεύθυνσης της Ο.Π. της σημασίας που έχει για τη σωστή λειτουργία τόσο μιας Ο.Π. όσο και ενός δημοπρατηρίου, η συνεργασία των παραγωγών και η ανάληψη ευθύνης από κάθε ένα από τα μέλη της Ο.Π. για τις αποφάσεις που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, την εμπορία των προϊόντων και την εγγύηση των όρων ποιότητας.

Η διημερίδα έκλεισε με εξειδικευμένες παρουσιάσεις από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με ζωηρή συζήτηση που διεξάχθηκε γύρω από τα θέματα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, της προώθησης των αγροτικών προϊόντων, αλλά και του τρόπου εφαρμογής των ελέγχων στην ελληνική γεωργία και των επιπτώσεων για τον αγροτικό τομέα και τους έλληνες φορολογούμενους της πλημμελούς εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων στην άσκηση της ελληνικής γεωργίας.