Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τον Χρυσό στην Χαλκιδική


Λένε να είναι τα προεόρτια για αντίστοιχη διαδικασία και στον Έβρο;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο της «Ελληνικός Χρυσός», μετά από την πρόσφατη υπηρεσιακή διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη Νομαρχία ξεκινά το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 στη Χαλκιδική.


Για την περίπτωση των μεταλλείων της Χαλκιδικής το ΥΠΕΚΑ μελετά, ήδη από το Μάιο του 2010, τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής από τη μεταλλευτική δραστηριότητα μέσω αυτοψιών και ελέγχων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αξιολόγησης μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και άλλους επιστημονικούς φορείς, με την παράλληλη συνδρομή των απόψεων που εξέφρασαν φορείς της περιοχής, εκπρόσωποι των ΟΤΑ και εν γένει η Κοινωνία των Πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ γνωστοποίησε ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα είναι δυνατή μόνον εφόσον διασφαλισθούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

· Υψηλή προστασία του περιβάλλοντος με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

· Αποκατάσταση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής ζημιάς.

· Συνεισφορά της επένδυσης σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής με τόνωση υφιστάμενων δραστηριοτήτων και τη δημιουργία νέων, όπως τουρισμός, πολιτισμός, εκπαίδευση, τεχνολογία και επιστήμη.


Πηγή:  http://www.enet.gr/