Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Σήμερα στον Κυπρίνο το τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο Έβρου


Συμβολικά θα συνεδριάσει
στις 12.30μμ στην αίθουσα
του Δημοτικού Σχολείου
της Ζώνης Δ. Ορεστιάδας
και όχι στην Αλεξανδρούπολη

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Δωρεάν παραχώρηση ενός ασθενοφόρου στο Γεν. Νοσοκομείο Διδ/χου
(Εισηγ.: κ. Νομάρχης)

2. Παραχώρηση υλικών στους Ο.Ε.Β. και σε Δήμους του Ν.Δ. Έβρου
(Εισηγ. : Αντινομάρχης κ. Κολχούρης)

3. Δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων
(Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Παπαϊωάννου)

4. Θέσπιση πάγιου χορηγήματος καθαριότητας
(Εισηγ. : Αντινομάρχης κ. Παπαϊωάννου)

5. Γνωμοδότηση Ν.Σ. ως προς το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αναφέρεται στη δραστηριότητα «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ» ιδιοκτησίας της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» που βρίσκεται στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Σουφλίου – Αλεξ/πολης
(Εισηγ.: Δ/νση Ανάπτυξης)

6. Γνωμοδότηση Ν.Σ. ως προς το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αναφέρεται στο έργο: «Αμμοχαλικοληψία – χωματοληψία από ιδιωτική έκταση (επιφάνειας 8.814,94 τ.μ., εντός του με αριθμό 492 αγροτεμαχίου και τμήματος του αριθμό 493 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Θουρίου), σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας» στο Ν. Έβρου, από την ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε..
(Εισηγ.: Δ/νση Περιβάλλοντος)

7. Γνωμοδότηση Ν.Σ. ως προς το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αναφέρεται στο έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Θουρίου» στο Ν. Έβρου
(Εισηγ.: Δ/νση Περιβάλλοντος)

8. Γνωμοδότηση Ν.Σ. ως προς το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αναφέρεται στο έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χειμωνίου» στο Ν. Έβρου
(Εισηγ.: Δ/νση Περιβάλλοντος)

9. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Νομάρχη, Αντινομαρχών, Νομαρχιακών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου
(Εισηγ. : κ. Πρόεδρος Ν.Σ.)

.