Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Διπλή συνεδρίαση απόψε του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Αρχικά θα ψηφιστεί ο
Προϋπολογισμός του 2012

ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ;

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 27-12-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2012

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου ΕμμανουήλΠροσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 27-12-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας κι αξιολόγησης προμηθειών του άρθρου 46 της αριθμ. 11389/8-3-93 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος


..