Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Sos! Επανεμφανίστηκε η λύσσα

Αναφέρθηκαν κρούσματα στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και αυτόματα τέθηκαν σε συναγερμό και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες αναφέρθηκαν επίσημα περιστατικά λύσσας στα ζώα της άγριας πανίδας. Για τη δημιουργία βιολογικού φραγμού κατά της ασθένειας και την αποτελεσματικότερη προστασία της Δημόσιας Υγείας και του ζωικού πληθυσμού, στη χώρα μας εφαρμόζεται από το έτος 2012 πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος :

1.Επιβάλλετα ο προληπτικός εμβολιασμός των σκύλων γατών και λοιπών σαρκοφάγων ηλικίας άνω των 3 μηνών.

2. Όλα τα κατοικίδια σαρκοφάγα ηλικίας άνω των τριών μηνών που πρόκειται να μετακινηθούν πρέπει να είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη μετακίνηση τους.

3. Όλα τα σαρκοφάγα που εισέρχονται στη χώρα από άλλα Κράτη- Μέλη ή εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τους όρους, που αφορούν τον αντιλυσσικό εμβολιασμό , τον ορολογικό έλεγχο των αντισωμάτων και τα συνοδευτικά έγγραφα.

4. Υποχρεωτικά τα κατοικίδια σαρκοφάγα πρέπει να συνοδεύονται από βιβλιάριο υγείας του ζώου ή διαβατήριο του ζώου στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ζώου και τα στοιχεία της σήμανσής του , καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

5. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας πραγματοποίησε σύσκεψη για το συντονισμό των ενεργειών με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ,φορείς και ιδιώτες κτηνίατρους.

.