Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ξέμειναν από χρήματα οι μονάδες του Στρατού Ξηράς

Επίσημη παραδοχή για το θέμα είχαμε χθες στην Βουλή από τον αρμόδιο υφυπουργό! 
"Βαστάτε Τούρκοι τ' άρματα", γιατί εμείς δεν έχουμε χρήματα και είμαστε "μπάτε σκύλοι αλέστε"...

        ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Τη «μειωμένη ρευστότητα των Μονάδων» παραδέχεται ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, η οποία είναι «εμπόδιο» στη χορήγηση προκαταβολής εξόδων μετάθεσης των στρατιωτικών.

Ο Δημήτρης Ελευσινιώτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση απέστειλε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο επισημαίνει ότι το θέμα εστιάζεται μόνο στα στελέχη του Στρατού Ξηράς και «ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη χορήγηση προκαταβολής εξόδων μετάθεσης, εις βάρος της παγίας προκαταβολής, αποτελεί το γεγονός της μειωμένης ρευστότητας των μονάδων (Κεντρικά Ταμεία Στρατού κ.λπ.), το οποίο έχει προκύψει λόγω της σταδιακής αναδρομικά ισόποσης αποδέσμευσης και της μείωσης των πιστώσεων του λειτουργικού προϋπολογισμού».

Ο κ. Ελευσινιώτης αναφέρει μάλιστα ότι τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται εξοφλημένες δαπάνες σε βάρος της παγίας προκαταβολής ανελαστικού χαρακτήρα (πχ τροφοδοσία οπλιτών, υγειονομικής περίθαλψης στελεχών κλπ) μέχρι την αποδέσμευση των σχετικών κονδυλίων, τη διάθεση πιστώσεων, την εκκαθάριση και εξαγορά των σχετικών δαπανών και την εν συνεχεία αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής.

Γενικότερα, πάντως, για την κάλυψη των εξόδων μετάθεσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαιώνει ότι όλες οι διαταγές μεταθέσεως περιέρχονται στις Διευθύνσεις Οικονομικού των Γενικών Επιτελείων, με μέριμνα των οποίων γίνεται κοστολόγηση της δαπάνης, και δεσμεύεται το σχετικό κονδύλιο σε βάρος του οικείου ΚΑΕ (Κωδικός Αριθμός Εξόδων) του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και θεσμικά κατοχυρωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα υπάρχει πλήρης αποζημίωση των στελεχών που θα μετακινηθούν.

Για τη μη απόδοση των εξόδων μετάθεσης σε στρατιωτικούς, είχαν απευθύνει ερώτηση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης και Νίκος Καραθανασόπουλος.

Οπως επεσήμαναν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «σε κάθε περίπτωση μετακίνησης στρατιωτικού, για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης ή εκτέλεσης υπηρεσίας επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον μετακινούμενο στρατιωτικό εις βάρος της πάγιας προκαταβολής, ποσού μέχρι τα 3/4 του δικαιούμενου, κατόπιν έγκρισης του διοικητή της μονάδας, από την οποία μισθοδοτείται. Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται κατά την εξόφληση των σχετικών δικαιωμάτων».
Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφεραν οι βουλευτές του ΚΚΕ, στρατιωτικές μονάδες, επικαλούμενες οικονομική δυσπραγία, αρνούνται να αποδώσουν τα σχετικά δικαιώματα σε δικαιούχους, οδηγώντας τους σε αδιέξοδο.

.