Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοίνωση του DEB σχετικά με τη μειονοτική εκπαίδευση

Το μειονοτικό κόμμα που διαρκώς επεκτείνει την δραστηριότητά του, υποστηρίζει ότι όχι μόνο δεν λύνονται αλλά συνεχίζονται και αυξάνονται 
       ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Η μουσουλμανική τουρκική κοινωνία εισέρχεται και πάλι με προβλήματα στη νέα εκπαιδευτική και μαθητική χρονιά. Το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, τονίζει ότι η άμεση λύση των προβλημάτων που υφίστανται στη μειονοτική εκπαίδευση είναι απαραίτητη.
Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί όσον αφορά στην ορθή απαίτηση της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας περί ίδρυσης δίγλωσσων νηπιαγωγείων σε τουρκική και ελληνική, τουναντίον τα προβλήματα αυξήθηκαν. Όπως είναι γνωστό, από το 2006 και μετά, τα αιτήματα της μειονότητας σε σχέση με την υποχρεωτική φοίτηση σε νηπιαγωγείο δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη.
Προς έκπληξη όλων μας, παρακολουθούμε την πορεία της κατάστασης των παιδιών της μειονότητας σε Ροδόπη και Ξάνθη, που επειδή δεν φοίτησαν στο νηπιαγωγείο δεν μπορούν να εγγραφούν στην πρώτη δημοτικού. Είναι δε άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι οι αρμόδιοι δεν δέχονται το αιτιολογικό των γονιών ότι δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο επειδή δεν υπάρχει κάποιο δίγλωσσο μειονοτικό νηπιαγωγείο. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για γίνουν οι εγγραφές των μαθητών στο δημοτικό και να μην συνεχισθεί περαιτέρω το πρόβλημα των εγγραφών.
Επιπλέον, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών προβλημάτων όσον αφορά στις εγγραφές στα μειονοτικά γυμνάσια σε Ξάνθη και Κομοτηνή λόγω αύξησης ζήτησης και μειωμένων αιθουσών. Είναι πλέον εμφανές, ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής: Το κράτος αντιδρά με απάθεια στις συνεχείς εκκλήσεις για τη λύση των προβλημάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης στον τομέα της μειονοτικής εκπαίδευσης.
Με βάση τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης και τις λοιπές διεθνείς συνθήκες, το ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσει στη μειονότητα το δικαίωμα της δίγλωσσης εκπαίδευσης σε τούρκικα και ελληνικά, στα πλαίσια της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ εκπαίδευσης και να διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα. Το αίτημα της μειονότητας σχετικά με την ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων, όπου η εκπαίδευση θα γίνεται σε τουρκικά και ελληνικά, είναι ένα απόλυτα δημοκρατικό και δίκαιο αίτημα. Συνεπώς, το κράτος είναι υποχρεωμένο να ιδρύσει δίγλωσσα μειονοτικά νηπιαγωγεία. Η στάση του κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση αντίκειται στη συνθήκη της Λοζάνης, στις διεθνείς συνθήκες και ταυτόχρονα στον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους.
Το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, επαναλαμβάνει το δίκαιο αίτημα της μειονότητάς μας και καλούμε τους αρμοδίους να κάνουν ένα βήμα και να βρουν άμεσα μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα.
Το πρόβλημα που υφίσταται με τις εγγραφές στα δημοτικά σχολεία αυτό τον καιρό είναι σημαντικό όχι αποκλειστικά από άποψη εκπαιδευτικών δικαιωμάτων αλλά γιατί μπορεί και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία των μικρών παιδιών μας.
Τα προβλήματα εγγραφών που υπάρχουν, η διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά, τα κωλύματα που τους εμποδίζουν να ξεκινήσουν το σχολείο μαζί με τους υπόλοιπους φίλους τους, θα επηρεάσουν τη μαθητική τους ζωή ενώ μπορούν ακόμη και να τους αφήσουν ψυχολογικά τραύματα.
Το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, θα συνεχίσει να παρακολουθεί σταθερά την πορεία του εν λόγω θέματος. Θα θέλαμε ακόμη να ενημερώσουμε ότι σκοπεύουμε να καταθέσουμε σε διεθνή ιδρύματα εκθέσεις με τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της εκπαίδευσης και επηρεάζουν είτε τη σημερινή κατάσταση των παιδιών μας, είτε το μέλλον τους.
Το κόμμα ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας εύχεται στους μαθητές μας μια  καλή μαθητική και εκπαιδευτική χρονιά και επαναλαμβάνει το αίτημα του για την τέλεση των απαραίτητων βημάτων από μέρους των αρμοδίων, έτσι ώστε τα προβλήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης να λυθούν το συντομότερο δυνατόν."