Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Απαγόρευση για οστρακοειδή στον Έβρο


Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή, διακίνηση και διάθεσή τους στην αγορά, μετά από απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Γωγώς Νικολάου, μετά από εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Σε απαγόρευση αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά οστρακοειδών προχώρησε με απόφαση της η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου, μετά από σχετική εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Η σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου αναφέρει: "Με τις αριθ. 14182/12-10-2012, 14183/12-10-2012 και 14184/12-10-2012 Αποφάσεις της κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, μετά από εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου:

1. Απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας η αλιεία, η συγκομιδή, η διακίνηση και η διάθεση στην αγορά Δίθυρων Μαλακίων από τη Ζώνη Κ2(α, β) (Π3 διακόσια (200) μέτρα Aνατολικά Λιμένος Μάκρης-Π4 Εκατό (100) μέτρα Ανατολικά "ΑΡΓΩ'' ), από τη Ζώνη Κ3 (Π5 Δυτικός βραχίονας ρέματος Μαΐστρου-Π6 200 μέτρα δυτικά από τις εκβολές ρέματος Λουτρού) και από τη Ζώνη Κ1( Π1 Όρια Ν. Ροδόπης –Π2 διακόσια (200) μέτρα δυτικά λιμένος Μάκρης) όπως είχαν οριοθετηθεί με την υπ' αριθ. Τ/1215/20-3-2007 Απόφαση του κ. Νομάρχη Έβρου, λόγω ανίχνευσης στη σάρκα μυδιών, που αλιεύτηκαν από τις συγκεκριμένες ζώνες, λιποφιλικών βιοτοξινών.

2. Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου και στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις."