Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Δερμεντζόπουλος ρωτά τον Παπακωνσταντίνου για τον καπνόΔΙΑΒΑΣΤΕ όλο το κείμενο της ερώτησης του Βουλευτή Εβρου της ΝΔ προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την αυξημένη φορολογία στα προϊόντα καπνούΘΕΜΑ: «Προβλήματα του κλάδου διανομέων και λιανεμπόρων προϊόντων καπνού λόγω αυξημένης φορολογίας».

Μετά την υλοποίηση των μέτρων της Κυβέρνησης για τη βαριά φορολογία στα προϊόντα καπνού, τόσο οι διανομείς, όσο και οι λιανέμποροι προϊόντων καπνού (περιπτερούχοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων ψιλικών κλπ.) υπέστησαν σοβαρή μείωση της κερδοφορίας τους και άρα των εiσoδημάτων τους, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν φαινόμενα κλεισίματος μεγάλου αριθμού αυτών των επιχειρήσεων, που βαίνουν ολοένα αυξανόμενα. Φαινόμενα που θα πολλαπλασιασθούν με γεωμετρική πρόοδο και λόγω της καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους από !ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

Για την επίλυση αυτού του οξυμένου προβλήματος και με σκοπό τη στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου, υπάρχει πιεστική ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων και φορολογικών εξομαλύνσεων για την εξασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, καθώς ήδη τα περιθώρια κέρδους από τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα είναι ελάχιστα.

Συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι:

(1) Όσον αφορά τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα, μείωση της φορολογίας τους στο 60% από το σημερινό ακραίο 67%, καθώς και σημαντική αύξηση του πάγιου φόρου και του ελάχιστου φόρου.

(2) Όσον αφορά το λεπτοκομμένο καπνό, μείωση της φορολογίας στο 62% από το σημερινό ακραίο 69% και θέσπιση ελάχιστου φόρου ίσου αυτού με των τσιγάρων.

Με την παραπάνω τροποποίηση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την οικονομική επιβίωση και τη διατήρηση της κερδοφορίας του κλάδου των διανομέων και λιανεμπόρων, καθώς και την ανάκαμψη της αγοράς.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

(1) Προτίθεται να εξετάσει τις παραπάνω προτάσεις για την ελάφρυνση της φορολογίας στα Προϊόντα καπνού για τη στήριξη της οικονομικής επιβίωσης των λιανεμπόρων (περιπτερούχων, ιδιοκτητών καταστημάτων ψιλικών κλπ.) και των διανομέων;

(2) Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να στηρίξει τόσο τους διανομείς, όσο και τους λιανεμπόρους προϊόντων καπνού, σε περίπτωση που υιοθετεί τη συγκεκριμένη φοροελάφρυνση προς όφελος των συγκεκριμένων συμπολιτών μας;

Ο Ερωτών ΒουλευτήςΑλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου