Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Φορητοί Η/Υ σε ολοήμερο της Κομοτηνής

Δημοτικό σχολείο της Θράκης εντάχθηκε πρώτο στο πρόγραμμα εισαγωγής υπολογιστών στα σχολεία. Ποιο;
Ξεκίνησε αυτές τις ημέρες οι διαδικασίες για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» ξεκίνησε η ένταξη των Τεχνικών Δελτίων Πράξης που υποβλήθηκαν από σχολικές επιτροπές των δημοτικών σχολείων, με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το πρώτο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που εντάχθηκε επιτυχώς από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ανήκει στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.

Πηγή:  http://www.zougla.gr/