Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για την κατάργηση της εφοριας

Αντιτίθεται στο λουκέτο που έχει ανεπίσημα ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών και ζητά να παραμείνει σε λειτουργία ως αυτόνομη ΔΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου, στην τακτική του συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2010, με αφορμή την πληροφορία που έχει για σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών περί κατάργησης Δ.Ο.Υ. Β΄τάξης, μεταξύ των οποίων και της Δ.Ο.Υ. Σουφλίου, που σημειωτέον λειτουργεί αδιάλειπτα για πάρα πολλά χρόνια, εκφράζει ομόφωνα την άποψή του ότι ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ σε κάθε περίπτωση η συνέχιση λειτουργίας αυτοτελώς της Δ.Ο.Υ. Σουφλίου και παρά το γεγονός ότι εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών προβάλλεται ως λόγος κατάργησής της η αναδιάρθρωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Στην περίπτωση που υλοποιηθούν τα παραπάνω, οι δημότες μας, καθώς και οι δημότες μεγάλου τμήματος του κεντρικού Έβρου, δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται, αφού θα είναι υποχρεωμένοι να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Πρέπει να αναφερθεί ακόμη ότι οι εισπράξεις από φόρους της Δ.Ο.Υ. μπορεί να μην ανέρχονται σε πολύ μεγάλο ύψος, όμως οι φορολογούμενες επιχειρήσεις είναι διάσπαρτες σε πολύ μεγάλη έκταση. Σημειωτέον ότι στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Σουφλίου υπάγεται μεγάλο τμήμα του ορεινού όγκου του Νομού.

Η στηριζόμενη σχεδόν αποκλειστικά στην αγροτική οικονομία ακριτική, και για το λόγο αυτό, ευαίσθητη περιοχή μας έχει αποψιλωθεί κατά την τελευταία δεκαετία από πλήθος υπηρεσιών, η φυγή των οποίων μεταδίδει το αίσθημα της ψυχολογικής εγκατάλειψης των κατοίκων από την πολιτεία, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Άλλωστε ο ορισμός της πόλης του Σουφλίου ως έδρα του νέου Δήμου Σουφλίου προϋποθέτει την ενίσχυση της περιοχής με συγκέντρωση και νέων Υπηρεσιών και όχι την αποδυνάμωσή της.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψει το γεγονός ότι η Δ.Ο.Υ. Σουφλίου στεγάζεται σε καινούργιο ιδιόκτητο κτίριο.


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 
.