Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

«Η Νομαρχία κατέβαλλε το μέγιστο για το Γηροκομείο»

Ανακοίνωση εξέδωσε
η Νομαρχία Ξάνθης
σχετικά με το Γηροκομείο
και την επιχορήγησή του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


«Με αφορμή όσα, ανακριβή τουλάχιστον, αναφέρονται περί της επιχορήγησης του Γηροκομείου, η οποία παγίως καταβάλλεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τονίζεται ότι καταβλήθηκε το μέγιστο ποσό που επιτρέπει ο δημοσιονομικός έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά το τρέχον έτος 2010, παρότι προβλέψαμε 154.800 ευρώ, καταβλήθηκαν τελικά 131.5800 ευρώ, γιατί, στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, περικόπηκε κεντρικά, από το Υπουργείο Οικονομικών, το ως άνω ποσό για το Γηροκομείο κατά 15% συνολικά, δηλαδή περίπου κατά 23.000 περίπου ευρώ. Πλέον των 131.580 ευρώ, απαγορεύεται από τον δημοσιονομικό έλεγχο, εκτός του ότι δεν ήρθε το αντίστοιχο ποσό, η καταβολή οποιουδήποτε άλλου ποσού.

Η διάθεση της διοίκησης της Νομαρχίας ήταν απεριόριστη, όπως απέδειξε επί μακρόν, πλην όμως δεν αρκεί μόνον αυτή με τις ισχύουσες απαγορεύσεις στα πλαίσια των συμφωνιών με το ΔΝΤ και το Μηχανισμό.»

.