Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

ΤΕΕ Θράκης: "Παραλογισμός της Πολιτείας με το φυσικό αέριο"

Εκδόθηκε καυστική ανακοίνωση για την εγκύκλιο που απαιτεί την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις νέες κατασκευές στην Θράκη
                            ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ

Το ΤΕΕ- Θράκης επανέρχεται για μια φορά ακόμη να επισημάνει τον παραλογισμό που επιδεικνύεται με την απαίτηση εκπόνησης μελετών και υλοποίησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στις νέες κατασκευές της Θράκης. Στην παρούσα φάση με εγκύκλιο που υπερβαίνει τον νόμο (ν.3175/03) απαιτείται:


 Η εκπόνηση μελέτης φυσικού αερίου για νέες οικοδομές

 Η έγκριση της μελέτης φυσικού αερίου στην Αθήνα

 Η κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου στις νέες οικοδομές

 Ο έλεγχος της κατασκευής από ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Και όλα αυτά χωρίς να έχει αρχίσει καμία διαδικασία για την συγκρότηση της ΕΠΑ Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Το ΤΕΕ – Θράκης έχει έχει επισημάνει όλα τα παραπάνω από το 2004 και δυστυχώς εξακολουθεί να επαληθεύεται συστηματικά.

Το ΤΕΕ τάσσεται σαφώς υπέρ της διείσδυσης του φυσικού αερίου στους οικιακούς καταναλωτές της Θράκης για ενεργειακούς, οικολογικούς και οικονομικούς λόγους και έχει έγκαιρα ενεργήσει γι’ αυτό.

Όμως στις σημερινές συνθήκες που δεν είναι δυνατόν να σπαταλάται ακόμη και ένα ευρώ, το ΤΕΕ- Θράκης, πιστεύει ότι δεν έχει το δικαίωμα να σιώπα και απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Πολιτεία να επιδείξει ορθολογισμό στις λαμβανόμενες αποφάσεις.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος παροχής φυσικού αερίου προς οικιακούς καταναλωτές, έτσι ώστε να έχουν νόημα οι διαδικασίες και τα έξοδα στα οποία υποχρεώνεται σήμερα, εντελώς ανορθολογικά, ο πολίτης.

.