Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Η τελευταία διαταγή του Ν. Ζαμπουνίδη ως νομάρχη Έβρου

Αφορά την άνοδο των υδάτων
στον διασυνοριακό ποταμό και
απευθύνεται προς διάφορους φορείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ


Λόγω αύξησης των νερών του Ποταμού Έβρου στην περιοχή του ΠΕΤΑΛΟΥ του Δήμου Φερών, στο όριο επιφυλακής, και για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων παρακαλούμε :

1.Οι Δήμαρχοι του πίνακα αποδεκτών για ενέργεια:

Όπως ενημερώσουν ά μ ε σ α τους Κατοίκους των περιοχών τους (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους – Αλιείς - Κυνηγούς κ.λ.π.):

• Να μη πλησιάζουν τον ποταμό ΕΒΡΟΥ και τα αναχώματα αυτού (επικίνδυνες περιοχές).

• Να απομακρύνουν έγκαιρα κάθε είδος ζωικού κεφαλαίου - μηχανημάτων και εργαλείων τους από τις παρέβριες περιοχές.

2. Η ΔΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Όπως ενημερώσει έγκαιρα τους Προέδρους των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ ΝΟΜΟΥ για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.).

3. Η ΔΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Όπως

ενημερώσει τις κτηνοτροφικές μονάδες στη ζώνη ευθύνης της

4.Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.

5.Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου/Τμήμα Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη επ’ αυτού, θα σας ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό του.

6. Η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ παρακαλείται όπως ενημερώνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του ΝΔΕ για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος


Ο Πρόεδρος του ΣΝΟ

Νικόλαος Ζαμπουνίδης

Νομάρχης