Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τα μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου

Ανακοίνωση ενημερωτική των δυνατοτήτων που έχουν οι επιχειρηματίες εξέδωσε το Επιμελητήριο


         ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, η επιβίωση των επιχειρήσεων των οποίων εξαρτάται άμεσα από τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, δυσκολεύονται πολλές φορές να ανταποκριθούν εγκαίρως και με συνέπεια στην καταβολή των εισφορών τους. Εξαιτίας αυτού, τους δίνεται ,με την διάταξη του Ν. 4075/11-4-2012 με το άρθρο 32 ,η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή ακόμα και στην αμέσως κατώτερη και από αυτήν, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους και να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν, οικονομική τους ανακούφιση.


Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης από τον Οργανισμό είναι είτε οι ασφαλισμένοι να μην έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή είτε να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και να καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια. Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθμισής τους, αν υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν πριν την.

Η ισχύς της διάταξης παύει στις 31.12.2014 και από 1.1.2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε αυτήν επανέρχονται αυτοδικαίως στην αρχική τους ασφαλιστική κατηγορία. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ


.