Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Φανέλες της Εθνικής Τουρκίας μοίρασε ο πρόξενος σε Πομακόπουλα;

ΠΟΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ 
ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΘΕΜΑ;

  ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ