Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Την Κυριακή η εκλογή του Προέδρου στη Δημοτική Κοινοτητα Κομοτηνής


ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010, παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 2 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00΄μεσημβρινή, σε ειδική συνεδρίαση για την ανάδειξη και εκλογή των:

1. Εκλογή για τη διετία 2011 – 2012:

α)Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής

β)Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής

.