Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Τελευταία συνεδρίαση στη Βιστωνίδα

ΠΟΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΡΙΟ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ
ΓΕΝΙΣΕΑ;

Πραγματοποιείται δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βιστωνίδας (έδρα Γενισέα) την 29 Δεκεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ.για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση αύλιου χώρου Σχολείου Κουτσού» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Ν. Ζυγός – αεροδρόμιο Δήμου Βιστωνίδος» (υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Έργα απορροής αποχέτευσης ομβρίων στον οικισμό των Βαφέϊκων» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Πλακοστρώσεις και προσθήκες πρασίνου σε κεντρικές οδούς του οικισμού Πολυσίτου» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και ανάδειξη τοποθεσιών θέας και παρατήρησης παραλίμνιας περιοχής του Σελίνου» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης στην πλατεία Διομήδειας» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης και στεγανοποίηση και αντικατάσταση κουφωμάτων & θερμαντικών σωμάτων Νηπιαγωγείου Γενισέας» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιοσκιών στην επικράτεια του Δήμου» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στους οικισμούς Αλκυώνης & Π. Κατραμίου» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

10. Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 29 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Διομήδειας, μετά από αίτημα του Μαυρίδη Χρήστου, κατοίκου Διομήδειας (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

11. Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 35 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πετεινού Δήμου Βιστωνίδος, μετά από αίτημα της κ. Μιχαηλίδου Βασιλείας, κατοίκου Πετεινού (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

12. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ύπαρξη δρόμου στον οικισμό Βαφέϊκων Δήμου Βιστωνίδος, που προϋφίσταται της οριοθέτησης του οικισμού, μετά από αίτημα του κ. Νιζάμ Ραμαδάν του Σαλή, κατοίκου Ξάνθης (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)

13. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου Natour της Κ.Π. Interreg ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ως lead Partner (Επικεφαλής Εταίρος) (εισηγητής κ. Μπάμπουρας)

14. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου BORDERACT της Κ.Π. Interreg ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (εισηγητής κ. Μπάμπουρας)

15. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τουρισμού & Πολιτισμού στο Δήμο Βιστωνίδος» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ποσού 179.148,55€ (εισηγητής κ. Μπάμπουρας)

16. Συναίνεση στην τροποποίηση παραχωρηθείσας κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. (αριθ. τεμ. 224/3) στην κ. Κώστολγου Ζωή του Κων/νου, στο αγρόκτημα Αυξεντίου, για ανέγερση μονίμων σταβλικών εγκαταστάσεων (εισηγητής Πρόεδρος)

17. Συναίνεση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. (αριθ. τεμ. 282/1) στον κ. Σουρουτζίδη Δημοσθένη του Στυλιανού, κάτοικο Πολυσίτου Ν. Ξάνθης (εισηγητής Πρόεδρος)

18. Αντικατάσταση-Ορισμός μέλους Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Κουτσού (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γουλινάκης Δημήτριος)

.