Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Kαι η Κομοτηνή στο πρόγραμμα «Energynet»

Ποιοι άλλοι δήμοι της ΑΜ-Θ συμμετέχουν στην διασυνοριακή ευρωπαϊκή δράση και τι σημαίνει αυτή;

ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΔιερεύνηση χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, όπως φωτοβολταϊκά, η εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων και η δημιουργία γραφείου ενημέρωσης πολιτών και επαγγελματιών

Η διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος «Energynet», στο οποίο συμμετέχουν ΟΤΑ από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο διετές πρόγραμμα, στη θέση του δήμου Αιγείρου που συμμετείχε αρχικά, ως εταίρος, στην πρόταση και συνενώθηκε με την Κομοτηνή στο πλαίσιο του «Καλλικράτη».

Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου για τον δήμο Κομοτηνής είναι 81.491 ευρώ.

Στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο συνεργασίας ΟΤΑ Ελλάδας Βουλγαρίας στη διασυνοριακή περιοχή» και διακριτικό τίτλο Energynet συμμετέχουν, επιπλέον, οι ελληνικοί δήμοι Θερμαϊκού (επικεφαλής εταίρος), Παγγαίου, Σουφλίου και οι βουλγαρικοί δήμοι Μινεράλι Μπάνι, Σατόβτσα και Μόμτσιλγραντ.

Μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται είναι η διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, όπως φωτοβολταϊκά, η εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων και η δημιουργία γραφείου ενημέρωσης πολιτών και επαγγελματιών.

.