Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Το σημερινό πρόγραμμα της επίσκεψης Γιαννακίδη στον Β. Έβρο

Θα πάει στις Καστανιές, τον Άρδα, τα Δίκαια, την περιοχή των Πετρωτών και στον Κυπρίνο και στο δρόμο που τον συνδέει με το Ιβαΐλοβγκραντ

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2011


ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

• ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

• ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

• ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

• ΕΔΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΠΘ

• ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΚΑΒΥΛΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΒΑΚ

• ΒΥΣΣΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε.

• ΣΜΑ ΒΥΣΣΑΣ

• ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

• ΑΡΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΩΝ ΑΡΔΑ

• ΜΑΡΑΣΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ

• ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΑ – ΦΤΕΛΙΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

• ΔΙΚΑΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΚΟΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΩΣ

• ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΤΡΩΤΑ

• ΣΠΗΛΑΙΟ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΙΑ

• ΠΛΑΤΗ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ – ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

• ΚΟΜΑΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε.

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΛΥΒΑΣ

• ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ – ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ

.