Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Διαβούλευσης του Τοπείρου

ΤΡΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


       ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τοπείρου συνεδριάζει τα πρωί της Τρίτης, στις 11.00 στο Εύλαλο.

Τα θέματα της συνεδρίασης της Επιτροπής έχουν ως εξής:


1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011

2. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012

3. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Τοπείρου οικ. έτους 2012

.