Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Συστήθηκε Συμβούλιο για τον Συντονισμό Περιφερειών και Δήμων στην Βόρειο Ελλάδα

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ               ΠΟΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ;


Με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης συστάθηκε συμβούλιο η μέριμνα του οποίου θα είναι ο συντονισμός των περιφερειών και των δήμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Η σύνθεση του συμβουλίου είναι η εξής:

Θύμιος Σώκος, Γ.Γ Α.Δ.Μ-Θ, πρόεδρος.

Διονύσης Ψωμιάδης, αναπληρωτής περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος.

Αριστείδης Γιαννακίδης, περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, μέλος.

Σίμος Δανιηλίδης, δήμαρχος Νεάπολης- Συκεών, πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας , μέλος.

Κωνσταντίνος Σιμιτσής, δήμαρχος Καβάλας, πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, μέλος.

Η σύσταση του συμβουλίου προβλέπεται από το νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.