Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

21 ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

        ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 25/01/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις

2.Ανάκληση απόφασης μεταφοράς προσωπικού στο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α

Εισηγητής : κ. Ζιώγας Χρ.


3.Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου

Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.


4.Έγκριση Δαπανών –Εκδηλώσεων «Το Βυζάντιο στη Θράκη»

Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.


5.Τροποποίηση – συμπλήρωση της 509/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής : κ. Παπατζελίδης Δημ.


6.Λήψη απόφασης για άσκηση ανακοπής ή μη των διαταγών πληρωμών

Εισηγητής: κ. Παπατζελίδης Δημ.


7.Παραχώρηση Κτιρίου από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για στέγαση ξενώνα οικογενειακής κρίσης

Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.


8.Ανανέωση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου του Καραμπαϊράμ Χασάν του Μεχμέτ, κατοίκου Αλεξανδρούπολης

Εισηγητής : κ. Χαρταμπάς Κων/νος


9.Ανανέωση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου του Ραμαδάνογλου Μουράτ του Τζεμάλ, κατοίκου Αλεξανδρούπολης

Εισηγητής : κ. Χαρταμπάς Κων/νος


10.Έκφραση Γνώμης για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 5.000 τμ από το Αρ.Τεμ 2396 Αγροκτήματος Λουτρού Διανομής 1932 στην Τσακιροπούλου Σταυρούλα για άσκηση Αιγοπροβάτων

Εισηγητής : κ. Φαλέκας Ι.


11.Παραχώρηση χρήσης (2) ημιφορτηγών στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ.


12.Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρων-Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών α’ βάθμιας και β΄βάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.


13.Μείωση Μισθωμάτων κυλικείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Εισήγηση : κ. Ξανθόπουλος Χρ.


14.Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου , για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων , που σφάζονται ή θανατώνονται , σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2012

Εισήγηση: κ. Ξανθόπουλος Χρ.


15.Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής : κ. Γερακόπουλας Χρ.


16.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου « Κατασκευή Κοιμητηρίου Μαΐστρου»

Εισηγήτρια : κ. Μπρίκα Αικ.


17.Έγκριση χορήγησης παράτασης του Έργου «Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων»

Εισηγήτρια : κ. Μπρίκα Αικ.


18.Έγκριση χορήγησης παράτασης του Έργου «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου »

Εισηγήτρια : κ. Μπρίκα Αικ.


19.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών ομβρίων Δ.Δ. Μάκρης»

Εισηγητής : κ. Αδαμάκης Φ.


20.Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα στις 27 & 28/01/2012

Εισηγητής : κ. Γκότσης Ν.



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

.