Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

Δύο όλα κι όλα
είναι τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης

           ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΑ


Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, όπως την 11/01/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα :1. Απολογισμός Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για το έτος 2011.

2. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων – Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής.Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αλεξανδρούπολης

Μαρία Πόντικα

.