Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Ξεκινά σύσκεψη στην Μαρώνεια για την παράκτια ζώνη της Θράκης

Ενημερωτική σύσκεψη
- διαβούλευση ξενοδοχείο
Ίσμαρος στη Μαρώνεια,
στην παραλία Πλατανίτη

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για τη Διατήρηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Παράκτιας Ζώνης της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ θα πραγματοποιηθεί στην Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 στο ξενοδοχείο Ίσμαρος στη Μαρώνεια (παραλία Πλατανίτη), στις 10:00 πμ ενημερωτική σύσκεψη - διαβούλευση με στόχο τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του προγράμματος.


Στη συνάντηση που διοργανώνει η Περιφέρεια και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή έχουν κληθεί να συμμετάσχουν αιρετοί της αυτοδιοίκησης, διευθύνσεις της ΠΕ Ροδόπης και της ΠΑΜ-Θ, η ΙΘ’ ΕΠΚΑ, η 15η ΕΒΑ, το ΙΝΑΛΕ, η ΕΑΣ Ροδόπης, τα Επιμελητήρια, παραγωγικοί, οικονομικοί φορείς καθώς επίσης η Οικολογική Ομάδα και οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί.