Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο απόψε στο Διδυμότειχο


ΜΕ 25 ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

          ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση , η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η Φεβρουαρίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ. , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:


- Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο

- Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο

- Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η



1.  Αποδοχή παραίτησης μέλους Οικονομικής Επιτροπής
Πρόεδρος

2. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρος

3. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής έργων κάτω των 5.869,41€ και αντικατάστασή αυτού
Πρόεδρος

4. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αντικατάσταση αυτού
Πρόεδρος

5.  Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Προέδρος

6. Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δούλιογλου

7. Αποδοχή και απόδοση επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων
Βαργιαμίδου

8. Μερική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012
Βαργιαμίδου

9. Έγκριση οφειλών Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2011
Βαργιαμίδου

10. Συμπλήρωση της αριθμ. 420/2011 Α.Δ.Σ «Έγκριση τμήματος οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων που λύονται (Ν. 3852/20) και καταβολή αυτών από το Δήμο (Ν.3801/09 και Ν. 3979/11)»
Γκουγκούδη

11. Επί αιτήσεως Μπακατινάκη Άρη για μείωση μισθώματος αναψυκτηρίου Τσίγγλας
Βαργιαμίδου

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συνδετήριος δρόμος Λάδης – Παλιουρίου Δημου Μεταξάδων»
Γουρίδης

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Συνδετήριος δρόμος Λάδης – Παλιουρίου Δήμου Μεταξάδων»
Γουρίδης

14. Κυκλοφοριακή ρύθμιση για μονοδρόμηση οδών (περιοχής 1ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου)
Γουρίδης

15. Συμπλήρωση της αριθμ. 340/2008 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση και τον προσδιορισμό χρονικής διάρκειας ισχύος των αδειών μουσικής
Δήμαρχος

16. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 - 2013
Πρόεδρος

17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμήθειας αλατιού»
Παρασκευόπουλος

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας προτζέκτορα για το Δημοτικό Θέατρο»
Γκουγκούδη

19. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου ύδρευσης Αμπελακίων - Ποιμενικού
Ρήγας

20. Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού- Αθλητισμού- Παιδείας – Νεολαίας & Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2012
Δουλάκη
21. Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου του Δήμου Διδυμοτείχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου
Πρόεδρος

22. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου»
Πρόεδρος

23. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Διδυμοτείχου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. «Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Διδυμοτείχου»
Πρόεδρος

24. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταμέτρησης και καθορισμού τιμήματος για την αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Χαρίτογλου Αναστασίας
Πρόεδρος

25.Επί αιτήσεων δημοτών
Πρόεδρος

.