Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Ο καθηγητής Οικονομικών του ΔΠΘ Διονύσης Χιόνης γράφει για "Το κόστος της χρεοκοπίας"

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟ
INTERNET ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ... 

Yπάρχει μια εγγενής δυσκολία να αποτιμήσουμε το κόστος της χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας μια και είναι η πρώτη που τίθεται τέτοιο θέμα για μια χώρα που βρίσκεται σε μια νομισματική ένωση με κοινό νόμισμα.

Αρχικές όμως εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το κόστος θα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Και αυτό διότι η ελληνική οικονομία δεν έχει το δικό της νόμισμα. Η μεγάλη υποτίμηση της εγχώριας νομισματικής κυκλοφορίας που συνοδεύει την χρεοκοπία μειώνει το κόστος στην πραγματική οικονομία.

Επίσης η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει εκτός από την απειλή του χρεοστασίου του κρατικού χρέους αντιμετωπίζει και την χρεοκοπία του τραπεζικού και του ασφαλιστικού συστήματος .

Το κόστος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν συμπεριλάβει κανείς και το γεγονός της μεγάλης εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από το διεθνές εμπόριο.

Στις αντίστοιχες χρεοκοπίες των τελευταίων δεκαπέντε ετών καμία χώρα είχε την προ χρεοκοπίας εποχή τόσο μεγάλο χρέος και εμπορικό έλλειμμα ούτε τόσο υψηλά spreads.

Η συνολική εικόνα της Ελλάδας με το υψηλό χρέος έλλειμμα και spreads θα δυσχεράνει την επαναφορά της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές

.