Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ
& ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Το Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τις νέες ειδικότητες Α΄ Εξαμήνου που θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2012 του έτους κατάρτισης 2012-2013, που αρχίζει την 03/10/2012 και τελειώνει την 14/02/2013.
1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER – DEVELOPER)
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(Η διάρκεια φοίτησης για τις ειδικότητες αυτές είναι 4 Εξάμηνα)

Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή στις νέες ειδικότητες Α΄ Εξαμήνου έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου όλων των τύπων Λυκείου, οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.

Οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2012 μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. - Κατακουζηνού 16 - Αλεξ/πολη (Καλλιθέα - Συγκρότημα 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) από την Δευτέρα 03/9/2012 έως και την Δευτέρα 10/9/2012. Η αίτηση χορηγείται από το Ι.Ε.Κ. και πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν (εάν διαθέτουν)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας)

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων γίνεται μηχανογραφικά με βάση τη βαθμολογία του τίτλου σπουδών, την ηλικία, την προϋπηρεσία, την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. (Τηλέφωνο : 25510-25202) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.