Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Συνεδριάζει το μεσημέρι η Δημαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης


ΕΞΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑΜε 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το μεσημέρι (ώρα 13:30) της Τρίτης 2 Νοεμβρίου η Δημαρχιακή Επιτροπή, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (Μαυρομιχάλη 6).


Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:1.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη.

2.  Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΚΥΡΩΝ – ΑΛΕΚΙΧΩΡΙΟΥ».

4.  Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΤΩΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

5.  Απόδοση παγίας προκαταβολής που διαχειρίστηκε η υπάλληλος του Δήμου Φωτεινή Γκιρδάκη.

6.  Εγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΞΑΝΘΗΣ».