Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Ορεστιάδας

Αλλά μην μπερδευτείτε, είναι για την άλλη Τετάρτη

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΠροσκαλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 76 του N. 3852/2010, στις 27-4-2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.   Κανονιστική απόφαση για παράταση ωραρίων λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν στο Δήμο ΟρεστιάδαςΕισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

2.  Κανονιστική απόφαση για καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου & στάσιμου εμπορίουΕισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

3.  Κανονιστική απόφαση για καθορισμό θέσεων που οριοθετούνται από τον Δήμο στο χώρο της δικαιοδοσίας του, για εμποροπανήγυρεις θρησκευτικών ή επετειακών εορτώνΕισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος