Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Ακόμα περιμένει ο Εμφιετζόγλου για την βιβλιοθήκη της Μύκης

Καμία απάντηση από
την Διαμαντοπούλου,
όπως παλιότερα δεν του
απαντούσε ο Καραμανλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΦΗΜ. "REAL NEWS"


«Ακόμα περιμένει

Επιστολή στην Άννα Διαμαντοπούλου ότι προτίθεται να αναλάβει για 10 χρόνια τα έξοδα της Βιβλιοθήκης Μύκης – της μόνης Ελληνικής στα Πομακοχώρια – έστειλε ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου.

Απάντηση δεν έλαβε.

Θα πείτε, ακόμα περιμένει – από το 2007 – απάντηση από τον Καραμανλή, σε ανάλογη προσφορά!»

.