Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Λεφτά στους απολυμένους της Aldi στην Θράκη από το... Ταμείο Παγκοσμιοποίησης της Ευρ. Ένωσης

Συνολικά 2,9 εκατ. ευρώ θα δοθούν για 642 πρώην εργαζομένους της αλυσίδας σουπερμάρκετ, ωστόσο πολλοί δεν τα διεκδικούν λόγω άγνοιας!
     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Λεφτά για ανέργους παρέχονται από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης της Ε.Ε., αλλά δεν τα λαμβάνουν όλοι, καθώς πολλοί δεν γνωρίζουν την υπάρξή του. Η Ελλάδα προσέφυγε στο χρηματοδοτικό όργανο που ενισχύει το δυναμικό εταιρειών που κλείνουν ή κλάδων που αντιμετωπίζουν κρίση, για την αλυσίδα σουπερμάρκετ ALDI ύστερα από αίτημα των πρώην εργαζομένων σε αυτή.

Το Ταμείο αποφάσισε να στηρίξει όσους εργάζονταν στην αλυσίδα διαθέτοντας 2,9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 642 ανέργων στην Ελλάδα. Θα δοθούν για επιδόματα, δράσεις κατάρτισης, στήριξη στην αναζήτηση εργασίας και για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 10 Μαΐου 2011 για την παροχή στήριξης στους εργαζομένους της αλυσίδας, τα περισσότερα καταστήματα της οποίας βρίσκονταν στην Κεντρική Μακεδονία και την Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Δυτική Μακεδονία, η Ηπειρος, η Δυτική και Κεντρική Ελλάδα και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με το ελληνικό σκεπτικό, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος και της κατανάλωσης, η οποία έχει πλήξει σοβαρά τη λιανική και ιδίως τα σουπερμάρκετ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να ανακοινώσει την αδυναμία επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά στο ελληνικό αίτημα.

Η επιτροπή προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την καταβολή συνολικά 42,3 εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας, αλλά και στην Ιρλανδία και στην Αυστρία.

Η Ιρλανδία κατέθεσε τρεις αιτήσεις που αφορούν σχεδόν 6.000 άτομα που έχασαν τη δουλειά τους σε περίπου 3.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των τεχνικών δοκιμών και η Αυστρία υπέβαλε αίτηση για απολύσεις συνολικά 2.338 εργαζομένων σε 706 επιχειρήσεις στους τομείς των χερσαίων μεταφορών και των μεταφορών μέσω αγωγών.

.