Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Συστάθηκαν Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στους Δήμους Μαρώνειας-Σαπών και Ιάσμου

Αποφασίτηκαν στις συναδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και αποφασίστηκαν τα μέλη τους

            ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;Στη σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών προχώρησαν δυο εκ των τεσσάρων Καλλικρατικών δήμων της Ροδόπης.

Πρόκειται για το δήμο Μαρώνειας-Σαπών και το δήμο Ιάσμου. Ο μητροπολιτικός δήμος της Κομοτηνής δεν έχει προχωρήσει ακόμη στη σύσταση του εν λόγω συμβουλίου καθώς επίσης και ο δήμος Αρριανών.

Σε συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων (30/09 στις Σάπες και 17/03 στον Ίασμο), αποφασίστηκε η σύσταση του συλλογικού οργάνου που προβλέπεται από το Άρθρο 78 του Ν. 3852/10 (Σχέδιο Καλλικράτης).

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, έργο του Συμβούλιου – που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα- είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του κάθε δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξής τους. Επίσης την, εν γένει, επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Φορείς που ασχολούνται με τα θέματα των μεταναστών σχολιάζουν ότι μπορεί αυτά τα Συμβούλια να μην καλύπτουν εντελώς το κενό μεταναστευτικής πολιτικής στον τομέα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών, ωστόσο σίγουρα είναι μια αρχή για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.


Ποιοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο

Ο Καλλικράτης προβλέπει η Επιτροπή να αριθμεί από 5 εως 11 μέλη. Στο Δήμο Ιάσμου επιλέχθηκε να απαρτίζεται από 5 μέλη με τη συμμετοχή μόνο δημοτικών συμβούλων, ενώ στο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών το Συμβούλιο είναι 7μελές όπου συμμετέχει σ’ αυτό πέραν των δημοτικών συμβούλων και μία εκπρόσωπος μεταναστών.

Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.


Η σύνθεση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ιάσμου

1. Μαντρατζή Χασάν, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος.

2. Τοπτσή Ραμαδάν, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος
3. Χαφούζ Οσμάν Μουσταφά, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος

4. Ιδρύς Ναδήρ, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος.
5. Ομέρ Σαμπρή, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος

Η σύνθεση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
1. Τοπάλ Μεμέτ Αλή, Δημοτικό Σύμβουλος της συμπολίτευσης, ως Πρόεδρος.

2. Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά, Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης ως μέλος
3. Πασλίδης Μαρίνος, Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης ως μέλος
4. Χαφούζ Μεμέτ Ριτβάν, Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης ως μέλος.
5. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν, Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης, ως μέλος
6. Αντωνιάδη Γεώργιο, Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης, ως μέλος
7. Ντατίδου Ελλάδα, εκπρόσωπος μεταναστών


Πηγή:  http://www.komotinipress.gr/