Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση Δημάρχου - ΟΛΑ για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Συζητήθηκε η επικείμενη παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης Λιμένα στο Δήμο

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 30 Ιανουαρίου 2012, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης αφ’ ενός και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ Ευάγγελος Λαμπάκης, με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, κκ Νικόλαο Γρηγοριάδη και Σάββα Δευτεραίο αφ’ ετέρου, συναντήθηκαν στα γραφεία του Ο.Λ.Α. με μοναδικό θέμα τη συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Λ.Α. για την παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης Λιμένα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ζήτησε την υπογραφή κοινού πρωτοκόλλου συνεργασίας προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση των αρμόδιων υπουργείων και η τελική υπογραφή συμφωνίας μεταβιβάσεως χρήσεως της δυτικής χερσαίας ζώνης, πλην των χώρων που αντιστοιχούν στην υλοποίηση του Master Plan του Ο.Λ.Α. και αφορούν σε εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρους υποδοχής κλπ. Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης απήντησε σε όλα τα ερωτήματα που του ετέθησαν και αναδείχθηκε, απολύτως, η δυνατότητα νομικά και νομοθετικά για την άνω μεταβίβαση.

Διαπιστώθηκε από όλους η ανάγκη να λειτουργήσουν με συναίνεση, χωρίς μεν να ζημιωθεί ο Ο.Λ.Α., με στόχο δε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των δημοτών και του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσδιορίζοντάς τα στη χρυσή τομή, η οποία αντανακλά στην κατάρτιση του συμφωνητικού-πρωτοκόλλου συνεργασίας με τους όρους, όπως αυτοί συζητήθηκαν. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Α., κ. Χρήστος Σκεύας, δεσμεύτηκε, μαζί με όλα τα μέλη του Δ.Σ., αφού παραλάβει στις 31 Ιανουαρίου 2012 το συμφωνητικό-πρωτόκολλο συνεργασίας, να συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2012 προκειμένου το Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. να αποφασίσει αρμοδίως.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τόνισε ότι εάν δεν υπάρξει η άνω συναίνεση, το συντομότερο δυνατόν, είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος – από την όποια μεταβίβαση της χρήσεως και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης από αλλοδαπή εταιρία ή όμιλο – η χερσαία ζώνη να περιέλθει, τελικά, σε χέρια αλλοδαπών, οι οποίοι θα έχουν κάθε δικαίωμα να περιφράξουν ολόκληρο το χώρο και να απαγορεύσουν την παρουσία των δημοτών-πολιτών στα δεκάδες στρέμματα της χερσαίας ζώνης, με αποτέλεσμα την πλήρη αποξένωση των κατοίκων από την παραλία και τη θάλασσα.

.