Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έκθεση του Συμπαραστάτη του Πολίτη

Έγινε όμως κανονικά η συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ότι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και την διοίκηση

          ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΣυνεδρίασε στην Κομοτηνή την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ σε ειδική δημόσια συνεδρίαση με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη εκ των οποίων το θέμα που αφορά στην ετήσια έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ανεβλήθη.


Η συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ότι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και την διοίκηση της Περιφέρειας διεξήχθη παρουσία των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και Εκπροσώπων των Κομμάτων.

Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου και μετά την παρουσίαση των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής από τον Περιφερειάρχη τοποθετήθηκαν οι Επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εκ του νόμου μετέχοντες.

Το Συλλογικό Όργανο περαίωσε την διαδικασία του με την βεβαίωση πραγματοποίησης της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης η οποία προβλέπεται εκ του νόμου 3852/2010, άρθρο 185, σχετικά με τον απολογισμό των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής.

 
Στόχος μας να γίνουμε από τους πρώτους σε απορροφήσεις στο ΕΣΠΑ Δήλωσε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης Γιαννακίδης

Με το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2011, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012, ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: «Είναι η κορυφαία έκφραση δημοκρατικού προγραμματισμού όπου απολογείται η περιφερειακή αρχή στα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα, κυρίως όμως απολογείται στην κοινωνία.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, πέρα από τη δημοσιονομική κρίση όπου οι πολίτες αναζητούν τον βιοπορισμό, υπάρχει μια κρίση πολιτισμική και αξιακή. Θα πρέπει, επομένως, να επωμιστούμε τον ρόλο μας σ’ αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία. Το μήνυμα που είχαμε απευθύνει από την αρχή της θεσμικής μας παρουσίας ήταν η εγρήγορση και η συμπόρευση όλων των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων με στόχο να διαχειριστούμε αυτήν την κρίση.

Παράλληλα, διαβουλευόμενοι με την κοινωνία, προσδιορίσαμε ποια είναι η αναπτυξιακή μας ταυτότητα και ο περιφερειακός μας σχεδιασμός. Ορίσαμε την Περιφέρεια ΑΜ-Θ ως ένα κέντρο διαμετακόμισης και διακίνησης εμπορευμάτων. Σε διάστημα ενός εξαμήνου, από τις 30 Ιουνίου μέχρι το τέλος του 2011, οπότε είχαμε την ευθύνη της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, προσπαθήσαμε να εντάξουμε μια σειρά από έργα και πετύχαμε να εντάξουμε σημαντικό αριθμό. Συγκεκριμένα, το 2011 εντάχθηκαν 120 έργα, με προϋπολογισμό 161 εκ. ευρώ, κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από την τοπική κοινωνία καθώς και τη σχετική αξιολόγηση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, όπως προβλέπεται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Δημιουργήσαμε ένα κανονιστικό πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους τελικούς δικαιούχους και κυρίως με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Από την ένταξη ενός έργου μέχρι τη διαγωνιστική διαδικασία δεν θα πρέπει να παρέρχεται το τρίμηνο, για να υλοποιήσουμε τον στόχο που θέτουμε: Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ το 2012 να είναι πρώτη σε απορροφήσεις σε ολόκληρη τη χώρα διεκδικώντας ενόψει και του επανασχεδιασμού και της επαναθεώρησης του Δ΄ΚΠΣ να εισρεύσουν επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω στους πολίτες είναι ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και σ’ αυτήν την κατεύθυνση ζητώ τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων».