Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Στην Ιρλανδία για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ο Δήμος Κομοτηνής

Aφορά στην προώθηση της επέκτασης δραστηριοτήτων των τοπικών οικονομιών χρησιμοποιώντας καινοτόμες κοινωνικοοικονομικές μεθόδους αστικής ανάπτυξης σε μειονεκτικές περιοχές

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής και μελών της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στη διακρατική συνάντηση που έλαβε χώρα στο Dun Laoghaire Rathdown της Ιρλανδίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Fostering diversification of local economies by using innovative Socio-economic methods of Urban REhabilitation in deprived urban areas/ SURE Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urbact II. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στην προώθηση της επέκτασης δραστηριοτήτων των τοπικών οικονομιών χρησιμοποιώντας καινοτόμες κοινωνικοοικονομικές μεθόδους αστικής ανάπτυξης σε μειονεκτικές περιοχές και ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Κομοτηνής.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για το σχεδιασμό των δράσεων και τη χάραξη νέων πολιτικών για τις μειονεκτικές περιοχές των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα SURE, συμμετέχουν πέραν του Δήμου Κομοτηνής οι πόλεις: Eger (Ουγγαρίας), Pori (Φινλανδίας) Dun Laoghaire (Ιρλανδίας) Alcobaca (Πορτογαλίας) Λάρνακα (Κύπρου) Ottignies Louvain la Neuve (Βελγίου), Gheorgheni (Ρουμανίας) και ο φορέας Business Innovation Center –Albacete (Ισπανίας). Αποτελεί ένα θεματικό δίκτυο πόλεων το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία στρατηγικών ανάπτυξης (μέσα από κοινωνικές και οικονομικές παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στο κέντρο της πόλης.

Ο Δήμος Κομοτηνής εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού –Ελέγχου, Επιθεώρησης και Μηχανοργάνωσης, κα. Δέσποινα Πάσσου, ενώ την τοπική ομάδα υποστήριξης εκπροσώπησαν η δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος της Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. κ. Όλγα Τσετινέ, το στέλεχος της Ε.Δ.Α. κ. Μάκης Ιωαννίδης και ο κ. Σπύρος Νάκος.