Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου Ξάνθης

Πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι με ένα και μοναδικό (αλλά πολύ σημαντικό) θέμα στην ημεσησια διάταξη

      ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ


Σήμέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συμψηφισμός οφειλών Δήμων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α’) έσοδα και του άρθρου 10 του Ν.4071 (ΦΕΚ 85 Α’)

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της Εγκυκλίου 2/3881/9-2-2012 του ΥΠΕΣ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ