Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Συμφωνία Περιφέρειας ΑΜ-Θ με την Singular Logic

Ανέλαβε την προσαρμογή των Πληροφορικών Συστημάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων της χώρας στις νέες απαιτήσεις του προγράμματος "Καλλικράτης"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Την υλοποίηση νέων έργων πληροφορικής ανέλαβε η SingularLogic που αφορούν στην προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων της χώρας στις νέες οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις του προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνολικά η εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις για 49 νέα έργα (εκ των οποίων 3 με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, 45 με νέους Καλλικράτειους Δήμους και ένα για τη λειτουργική υποστήριξη Περιφερειών και Δήμων στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης).Παράλληλα, η SingularLogic, συνεχίζει τη μηχανογραφική υποστήριξη 27 μη συνενωμένων Δήμων και επιπρόσθετα παρέχει εφαρμογές διοικητικής υποστήριξης σε επιπλέον 16 Δήμους.

Οι υλοποιηθείσες λύσεις βασίζονται στη σουίτα εφαρμογών SingularLogic Genesis, ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εφαρμόζει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, υποστηρίζει τη διαχείριση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος και παρέχει δυνατότητες προηγμένης Διοικητικής Πληροφόρησης με αποτέλεσμα την απόλυτη εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης».