Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Παρέμβαση Καρχιμάκη για τις επενδύσεις στην περιοχή μας

Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ έστειλε χθες επιστολή στον Υπερπεριφερειάρχη Μακεδονίας - Θράκης και του ζητά να ξεμπλοκάρουν έργα στην ΑΜ-Θ

ΤΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙ;

Αθήνα, 23-03-2011


Προς

Γενικό Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

κ. Θύμιο Σώκο


Αγαπητέ Θύμιο,

Το ΠΑΣΟΚ έχει τη βούληση να συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της χώρας, και ειδικότερα της ελληνικής Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελούν κρίσιμες περιφέρειες που μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στους αναπτυξιακούς ρυθμούς της χώρας μας.

Γι’ αυτό, από τη θέση του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ζητήσω τη συμβολή σας με την άμεση αποστολή, της ολοκληρωμένης καταγραφής του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι παρακάτω επενδυτικές πρωτοβουλίες.

α) Ιδιωτικές Επενδύσεις (ανά νομό), που είναι σε προγράμματα χρηματοδότησης από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ή κεντρικά από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Παρακαλώ να αναφερθούν, ποια προβλήματα παρατηρούνται και ποια κωλύματα εμφανίζονται για την προώθηση και ολοκλήρωσή τους.

β) Ιδιωτικές Επενδύσεις (ανά νομό) ανεξάρτητα αν είναι ενταγμένες σε προγράμματα χρηματοδότησης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις υπηρεσίες των Υπουργείων, όπως:

1. Αδειοδότησης Περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

2. Αδειοδότησης από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Εμπορίου)

3. Αδειοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού

4. Αδειοδότησης από τις Δασικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

γ) Ιδιωτικές Επενδύσεις (ανά νομό), για τις οποίες έχουν δοθεί άδειες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε θέματα ενεργειακής αξιοποίησης και Πράσινης Ανάπτυξης.

δ) Καταγραφή όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές εταιρείες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με στόχο την ανάληψη δράσεων για την άμεση επίλυσή τους και την ενίσχυση της εξαγωγικής δυνατότητας των περιφερειών ευθύνης σας και της χώρας μας.

και

ε) Προτάσεις για την επιτυχή διεκπεραίωση των πρωτοβουλιών αυτών, (χωρίς να παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες νομιμότητας) καθώς και για την αναλυτική αναφορά του χρηματοδοτικού ύψους των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή και τη συνεργασία.

Ο Γραμματέας Ε.Σ ΠΑΣΟΚ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

.