Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Θεατρικό Εργαστήρι από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης

Ανεβάζει μάλιστα
αυτό το Σαββατοκύριακο
και τρία μονόπρακτα!!!

                              ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ


Η Θε­α­τρι­κή Ο­μά­δα του «Εργαστηρίου λόγου και τέχνης» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει στην τοπική κοινωνία μας την ίδρυση και λειτουργία της ΝΕΑΣ ΣΚΗΝΗΣ, την οποία πλαισιώνουν νέοι και νέες, μαθητές Λυκείου και φοιτητές. Μετά από την πολύ επιτυχημένη πρόσφατη παράσταση του έργου «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» από την κεντρική σκηνή, έρχεται η νέα σκηνή να μας παρουσιάσει, υπό τον γενικό τίτλο «Του έρωτα και του θανάτου» τρία μονόπρακτα των:


Αυγούστου Στρίντμπεργκ: Μπροστά στο θάνατο,

Αντόν Παύλοβιτς Τσέχωφ: Το κύκνειο άσμα,

Μπέρτολντ Μπρέχτ: Η Εβραία

Θα δο­θούν δύο πα­ρα­στά­σεις το Σάββατο 2, και την Κυ­ρι­α­κή 3 Απριλίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (παραπλεύρως του αγίου Νικολάου). Η ώ­ρα έ­ναρ­ξης των πα­ρα­στά­σε­ων εί­ναι 8.00 μ.μ. και η τι­μή ει­ση­τη­ρί­ου 5€. Για μαθητές και ΑΜΕΑ δωρεάν.

Η Θε­α­τρι­κή Ο­μά­δα της Ιεράς Μητροπόλεως στεγάζεται στο Ε­νο­ρι­α­κὀ Κέ­ντρο α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Α­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως και λειτουργεί στα πλαίσια του «Εργαστηρίου λόγου και τέχνης». Συ­στή­θη­κε το 2003 στα πλαί­σι­α της ε­νο­ρι­α­κής πνευ­μα­τι­κής δι­α­κο­νί­ας των νέ­ων και της προαγωγής του πολιτισμού. Την δι­δα­σκα­λί­α και την καλ­λι­τε­χνι­κή ευ­θύ­νη της ο­μά­δος έ­χει ο κα­τα­ξι­ω­μέ­νος σκη­νο­θέ­της κ. Νι­κό­λα­ος Ζερ­βό­που­λος, ο ο­ποί­ος ε­δώ και πολ­λά χρό­νι­α προ­σφέ­ρει στο κοι­νό της Α­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως και ευρύ­τε­ρα α­ξι­ό­λο­γες και υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου θε­α­τρι­κὲς πα­ρα­στά­σεις.
 
Τα χρόνια της λειτουργίας της έχει παρουσιάσει τα έργα «Μα­τω­μέ­νου γά­μου» και «Το σπίτι της Μπερνάλντα Άλμπα» του Λόρκα, «Βάκχες» του Ευριπίδη, «Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας» του Φρηντριχ Ντύρρενματ καὶ «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» του Αλεχάντρο Κασόνα, στην Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την Ορεστιάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, καθώς και μικρότερες παραγωγές στα πλαίσια αφιερωμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 
Από την μέχρι στιγμής πορεία της η ομάδα α­πέ­σπα­σε ά­ρι­στες και ενθουσι­ώ­δεις κρη­τι­κές γι­α το πο­λύ υ­ψη­λό ε­πί­πε­δο προ­ε­τοι­μα­σί­ας, την ε­παγ­γελ­μα­τι­κή σχε­δόν απόδοση των η­θο­ποι­ών και την ποι­ό­τη­τα της μου­σι­κής την ο­ποί­α συνθέτει και επιμελείται ο καθηγητής μου­σι­κής κ. Ευ­άγ­γε­λος Μάμ­μος. Τα σκη­νι­κά και τα κο­στού­μι­α των πα­ρα­στά­σεων ε­πι­με­λείται η κ. Σά­σα Μα­ρά­του.
 
.