Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Οι 20 Στρατιωτικές Μονάδες που δίνουν φύλλο πορείας για θητεία κοντά στο σπίτι. Ποιες είναι στην Θράκη;

Μετά από 6 μήνες θητεία σε αυτές, ο φαντάρος έχει το δικαίωμα μετάθεσης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του
Δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα από το ίδιο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
       ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ


Τις 20 "δύσκολες" Στρατιωτικές Μονάδες, στις οποίες μετά από 6 μήνες θητεία σε αυτές, ο φαντάρος έχει το δικαίωμα μετάθεσης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι εν λόγω μονάδες συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια στα κριτήρια δυσκολίας τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται απόσταση από μεθόριο, απόσταση από την πρωτεύουσα νομού, πληθυσμό έδρας, συνθήκες διαβίωσης, δυνατότητες μετακίνησης, κλιματολογικές συνθήκες.

Οι φαντάροι που θα επωφεληθούν από το νέο μέτρο, είναι αυτοί της 2011 Α ΕΣΣΟ.


Οι μονάδες αυτές είναι οι εξής:

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΡΙΑ

1 2/482 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 187

2 ΟΥΛΕΑ/ΑΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 187

3 617 Μ/Κ ΤΟ (ΠΡΟΚ) ΠΛΑΤΗ 185

4 618 Μ/Κ ΤΠ ΠΛΑΤΗ 185

5 35 ΛΔΒ ΠΛΑΤΗ 185

6 805 ΛΕΜ ΤΒ ΠΛΑΤΗ 185

7 35 ΛΥΓ ΠΛΑΤΗ 185

8 221 ΕΜΑ ΠΛΑΤΗ 185

9 117 Α/Κ ΜΜΠ ΡΙΖΙΑ 182

10 508 Μ/Κ ΤΠ ΡΙΖΙΑ 182

11 3 ΛΜΧ ΒΑΛΤΟΣ 182

12 3 ΛΑΤ ΚΑΒΥΛΗ 181

13 3 ΛΔΒ ΚΑΒΥΛΗ 181

14 502 Μ/Κ ΤΠ ΚΑΒΥΛΗ 181

15 503 ΤΠ (ΠΡΟΚ) ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 181

16 105 Α/Κ ΜΜΠ ΚΑΒΥΛΗ 181

17 3 ΤΥΠ ΚΑΒΥΛΗ 181

18 514 ΤΠ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ 180

19 50 ΕΜΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ 180

20 88 ΕΜΑ ΡΩΜΑΝΟΣ 180


.