Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Σαμοθράκη

Νέο επείγον έγγραφο από την αντιπεριφερειάρχη Εβρου Γεωργία Νικολάου προς τις αρμόδιες αρχές

ΤΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ;1.Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο 11-08-2011 στη Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (Δείκτης επικινδυνότητας 3, υψηλός κίνδυνος), παρακαλούμε για την άμεση λήψη των παρακάτω προληπτικών μέτρων :


α. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ μεριμνά για:

• Φύλαξη και επιτήρηση των σκουπιδότοπών σε 24ώρη βάση• Ετοιμότητα έγκαιρης αντίδρασης για διάθεση προσωπικού και μέσων• Φύλαξη – επιτήρηση αστικών – περιαστικών Δασών• Ενημέρωση των δημοτών περί της απαγόρευσης καύσης απορριμμάτων ή άλλων αποβλήτων τόσο εντός των οργανωμένων χώρων απόθεσής τους, όσο και στους υπάρχοντες χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης.


β. Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ μεριμνούν για:

•Ετοιμότητα και άμεση κινητοποίηση, εάν απαιτηθεί, του μηχανισμού σε κάθε επεισόδιο.

•Ενεργοποίηση μικτών περιπόλων και αυξημένη εκπομπή αυτών όπου απαιτείται.

◦Συνεργασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού με τις τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις για συνδρομή αυτών.


γ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Συνεργάζεται και παρέχει συνδρομή με μέσα και προσωπικό στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς


1.Παρακαλούμε για τη πιστή εφαρμογή και τήρηση των προαναφερομένων καθώς επίσης και των προφασισθέντων μέτρων του Πρακτικού του Σ.O.Π.Π


Η Πρόεδρος του Σ.O.Π.Π

Αντιπεριφερειάρχης

Γεωργία Μαυρανεζούλη- Νικολάου

.