Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Παράταση δύο ημερών στην κατάταξη στο Στρατό Ξηράς


Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν οι νεοσύλλεκτοι να καταταχθούν με καθυστέρηση, χωρίς να αντιμετωπίσουν κυρώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Για δύο ημέρες, έως τις 29 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται η κατάταξη όσων έχουν κληθεί να παρουσιαστούν στο Στρατό Ξηράς. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η παράταση αφορά εκείνους που λόγω των απεργιών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αδυνατούν να μετακινηθούν προς τα κέντρα κατάταξης.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι στρατεύσιμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μπορούν να παρουσιαστούν αργότερα χωρίς συνέπειες. Το ΓΕΣ εξαιτίας της απεργίας των Μ.Μ.Μ. και προς εξυπηρέτηση των καλουμένων για κατάταξη στρατεύσιμων, κατά το διάστημα από 26 έως 29 Σεπτεμβρίου 2011, επισημαίνει τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος για παράταση της παρουσίασής τους έως δύο ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι διαπιστώνονται λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας.

Με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξής τους και την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, μπορούν να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας και να πάρουν παράταση της κατάταξής τους.

.