Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Το ακριβές σχέδιο για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες

Οι Περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου οι πρώτες περιοχές-στόχοι

ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;


Μέχρι πρόσφατα αποτελούσε θέμα ταμπού όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Πριν από περίπου ένα μήνα επιβεβαιώθηκε η αλλαγή στάσης της Κομισιόν με τον πλέον επίσημο τρόπο, όταν ο αρμόδιος για θέματα Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν χαρακτήρισε καλή ιδέα τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ). Η συζήτηση, βεβαίως, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, καθώς το θέμα τέθηκε ουσιαστικά από τη Γερμανία και τη Γαλλία, χώρες οι οποίες έχουν μεν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στην ελληνική επικράτεια, ζητούν δε, ευνοϊκότερο καθεστώς το οποίο μεταφράζεται σε μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, απλοποιημένη αδειοδοτική διαδικασία και περιορισμό της εμπλοκής της δικαιοσύνης.

Πώς εξηγείται η αλλαγή στάσης; «Σε αντισυμβατικές συνθήκες χρειάζονται αντισυμβατικές λύσεις» είναι η απάντηση που δίνει, μιλώντας στην «Κ» ο κ. Πέτρος Σελέκος, γενικός γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων, της διοικητικής μονάδας στην οποία ανατέθηκε να διερευνήσει το θέμα και να καταρτίσει τον απαιτούμενο φάκελο, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Κομισιόν. Η πολιτική απόφαση, βεβαίως, για το αν θα προχωρήσει η υπόθεση των ΕΟΖ ανήκει στην κυβέρνηση. Εάν η κυβέρνηση εγκρίνει τον φάκελο, τότε το αίτημα για τη δημιουργία ΕΟΖ στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να υποβληθεί στις Βρυξέλλες ακόμη και στις αρχές του 2012. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία ΕΟΖ απαιτείται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα ειδικά κίνητρα που δίνονται μπορεί να θεωρηθούν μορφή κρατικής επιδότησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο είναι έτοιμο και τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί στους αρμόδιους υπουργούς, πρώτη περιοχή η οποία εξετάζεται να αποτελέσει ΕΟΖ είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και η Θράκη. Η περιοχή ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους Γερμανούς για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, ενώ ενδιαφέρον, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει εκδηλωθεί και για την αναζωογόνηση της μεταξουργίας στο Σουφλί. Η δεύτερη περιοχή-στόχος είναι η περιφέρεια της Ηπείρου, ενώ ΕΟΖ αναμένεται να δημιουργηθούν και σε βιομηχανικές περιοχές της Αττικής που σήμερα παρουσιάζουν φθίνουσα δραστηριότητα.

Για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις που θα εγκαθίστανται στις ΕΟΖ θα προβλέπονται τέσσερις βασικές κατηγορίες κινήτρων:

α) Φορολογικά κίνητρα και συγκεκριμένα μειωμένος φορολογικός συντελεστής των κερδών, στο 8%-9%, αντί του 20% που ισχύει σήμερα.

β) Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης. Η αρμοδιότητα θα περάσει σε ένα διαγραμματειακό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν οι γενικές γραμματείες των συναρμοδίων υπουργείων και οι γενικές γραμματείες των περιφερειών. Η έκδοση και ο έλεγχος των αδειών θα γίνεται από μια ειδική ομάδα διοίκησης έργου και όχι από τις υπηρεσίες διαφορετικών υπουργείων.

Οι άδειες θα πρέπει να εκδίδονται εντός διμήνου, ενώ σε δύσκολες περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό όριο θα είναι 5 μήνες. Εάν η υπηρεσία δεν αποφανθεί εντός αυτού του διαστήματος, τότε η άδεια θα θεωρείται σιωπηρώς εκδοθείσα με περιεχόμενο αυτό της αίτησης του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Επιπλέον, θα προβλέπεται η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, κατά τα πρότυπα της βασικής αρχής που έχει υιοθετηθεί στον πρόσφατο νόμο 3982/2011 (για την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων), δηλαδή ο επιχειρηματίας με υπεύθυνη δήλωση θα δεσμεύεται ότι έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, θα λαμβάνει τις άδειες και ο έλεγχος από τις υπηρεσίες θα έπεται. Τέλος, προβλέπεται κατάργηση του διοικητικού ελέγχου του Δημοσίου στις πράξεις των ανωνύμων εταιρειών.

γ) Ειδικό δικαιοδοτικό καθεστώς. Μία από τις βασικές αιτίες καθυστέρησης και εμπλοκής πολλών επενδύσεων είναι οι διάφορες προσφυγές στη δικαιοσύνη. Προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό, εξετάζεται στις ΕΟΖ να ισχύουν όχι τρεις βαθμοί δικαιοδοσίας, αλλά οι υποθέσεις να εκδικάζονται μέχρι και δεύτερο βαθμό και οι αποφάσεις να είναι αμετάκλητες. Επίσης, προωθείται η δημιουργία μιας διοικητικής επιτροπής επίλυσης διαφορών.

Αυτό που αποκλείει κατηγορηματικά η ελληνική κυβέρνηση -τουλάχιστον για την ώρα- είναι να ισχύσει στις ΕΟΖ διαφορετικό καθεστώς ως προς τις εργασιακές σχέσεις και ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει, βεβαίως, να τονισθεί εδώ ότι στην Πολωνία, τη μοναδική χώρα της Ε.Ε. όπου ήδη υπάρχουν ΕΟΖ, ισχύει ειδικό εργασιακό καθεστώς.


Πηγή:  http://www.kathimerini.gr/