Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Τρία έργα της ΔΕΥΑ Κομοτηνής εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

Υπέγραψε την σχετική απόφαση ύψους 11.500.000 ευρώ ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης Γιαννακίδης
    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Τρία σημαντικά έργα υποδομής με δικαιούχο την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Κομοτηνής, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 11,5 εκ ευρώ, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007 – 2013» (Άξονας προτ. 09 -Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ), με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης Γιαννακίδης.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

•«ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΡΕΜΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Το έργο αφορά την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των περιοχών:Σταθμός, Ρέμβη και ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ της πόλης Κομοτηνής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.090.000 ευρώ και ο χρόνος κατασκευής οι 36 μήνες.

•«ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ Α». Το έργο αφοράν την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών: Ροδίτης, Κόσμιο, Φύλακας, Ανθοχώρι και Θρυλόριο, του Δήμου Κομοτηνής. Ο προϋπολογισμός του είναι 3.430.000 ευρώ και ο χρόνος κατασκευής οι 36 μήνες

•«ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ Β». Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών: Κάλχας, Τυχηρό, Ιάμπολη, Σύμβολα, Σιδηράδες, Στυλάριο, Καρυδιά, Γρατινή, Μικρό και Μεγάλο Κρανοβούνι και Πάνδροσος του Δήμου Κομοτηνής. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 4.117.000 ευρώ με χρόνο κατασκευής τους 36 μήνες.

.