Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Προς οριστικό «λουκέτο» η ΕΝΚΛΩ

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας της ήταν άκαρπες και έτσι οδηγείται σε οριστικό κλείσιμο


   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Η εταιρεία Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας της ήταν άκαρπες και έτσι οδηγείται σε οριστικό κλείσιμο.

Επισημαίνει ότι οι προσπάθειές της επιβραβεύθηκαν από τα επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού και πως οι εργαζόμενοι έδειξαν υπομονή, σε αντίθεση με τις πιστώτριες τράπεζες, που δεν κράτησαν την ίδια στάση.

«Ως εκ τούτου, η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία γίνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας». Συγκεκριμένα, κατά την έκτακτη επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων, που συνεχίστηκε στις 18/5/2012, συζητήθηκαν τα εξής:

1. Ενημέρωση μετόχων, έγκριση ενεργειών, πορεία της εταιρείας και λήψη σχετικών αποφάσεων.
Ο πρόεδρος της συνέλευσης ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τις ενδιάμεσες εξελίξεις, αναφέροντας ότι από τις 23/4/2012 η ιδιοκτήτρια του ακινήτου όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας έχει προβεί σε εκτέλεση έξωσής της. Όσον αφορά το αίτημα της εταιρείας σχετικά με την ενεργοποίηση της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου (Φ.Ε.Κ 956 30/6/210), καμία απάντηση δεν έχει ληφθεί έως και σήμερα.
Τέλος, ο πρόεδρος της συνέλευσης επισήμανε ότι αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αιτήσεως πτωχεύσεως της εταιρείας Λέντσινγκ Α.Ε., η οποία εκδικάστηκε την 4η/4/2012.
Στη συνέχεια, η Γ.Σ. ενέκρινε τις μέχρι σήμερα ενέργειες του προέδρου της γενικής συνέλευσης ως προς τη διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας της εταιρείας και τη διαφύλαξη των αρχείων της και του έδωσε εκ νέου εντολή όπως ενεργεί ό,τι είναι δυνατό για την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για τον σκοπό αυτό (νομική υποστήριξη, φύλαξη, επικοινωνία και λοιπές στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες).

2. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Κατά την επανάληψη της συζήτησης του θέματος, οι μέτοχοι δεν πρότειναν μέλη για να οριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην έχει διοίκηση. Για τον λόγο αυτό, η γενική συνέλευση αποφάσισε όπως ο πρόεδρός της καταθέσει αίτηση διορισμού προσωρινής διοικήσεως στο αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς να προτείνει συγκεκριμένα μέλη προσωρινής διοικήσεως.

3. Αλλαγή έδρας της εταιρείας
Για το εν λόγω θέμα, οι μέτοχοι αποφάσισαν όπως ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης πράξει ότι είναι δυνατόν για την εύρεση χώρου αποθήκευσης των αρχείων της εταιρείας, ώστε αυτά να παραδοθούν στη νέα διοίκηση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, κατόπιν όλων των ανωτέρω, η γενική συνέλευση περαίωσε τις εργασίες της εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις έως τώρα εξελίξεις, οι οποίες σε μία κρίσιμη για την ελληνική οικονομία στιγμή, οδηγούν μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες σε οριστικό κλείσιμο.
Η γενική συνέλευση των μετόχων υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες της εταιρείας και των εργαζομένων της, στην κατεύθυνση της επαναλειτουργίας μέσω της συνολικής παραγωγικής και οικονομικής της αναδιάρθρωσης, έτυχαν της επιβράβευσης επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού, τα οποία επί 7 μήνες διαπραγματεύτηκαν την εξαγορά της με τις πιστώτριες τράπεζες, χωρίς δυστυχώς ευτυχή κατάληξη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι μέτοχοι μέσω των αποφάσεων γενικών συνελεύσεων, η διοίκηση με την υπομονή και επιμονή της στην εκτέλεση του επιχειρησιακού της σχεδίου, οι εργαζόμενοι με την ώριμη και εποικοδομητική τους στάσης, συνέβαλαν θετικά στην προσπάθεια επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιδιωκούμενης συμφωνίας με τους επενδυτές.
Δυστυχώς, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, οι πιστώτριες τράπεζες δεν είχαν στο σύνολό τους την ίδια στάση και ως εκ τούτου η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία γίνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας.

.